(NĐ&ĐS) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh phải rà soát, loại bỏ những văn bản trái pháp luật tại những lĩnh vực nhạy cảm để phòng chống tham nhũng.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, những lĩnh vực kinh tế như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cấp phép đầu tư, đầu tư xây dựng cơ bản, giáo dục, y tế, tài chính là những lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Do vậy, để phòng chống tham nhũng có hiệu quả, các ngành, các cấp, nhất là các ngành, lĩnh vực được “nêu tên” cần chủ động rà soát, loại bỏ những văn bản, quy định không phù hợp pháp luật, dễ nảy sinh tiêu cực, những quy định có thể có sơ hở để cán bộ công chức có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp; loại bỏ tình trạng lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

5439-1-1-1054
Quảng Ninh sẽ rà soát, loại bỏ lợi ích nhóm trong xây dựng văn bản để phòng chống tham nhũng

Quảng Ninh cũng sẽ tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra đối với những ngành, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng. Thực hiện việc kiểm sát biến động về tài sản, thu nhập đối với công chức phải công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập.

Trong kế hoạch phòng, chống tham nhũng của mình, Quảng Ninh cũng đề nghị các cơ quan báo chí cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xem xét, xử lý vụ việc tham nhũng mà cơ quan báo chí đã phát hiện, đăng tải.

Nam Khánh - Minh Hưng