(NĐ&ĐS) - Vĩnh Phúc phấn đấu mỗi năm thu hút thêm khoảng 35 dự án mới, có thêm khoảng 35 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động địa phương.

Số liệu từ Ban quản lý Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ thu hút thêm 25 dự án FDI vào các khu công nghiệp và có 20 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng 100 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI thu hút được giai đoạn 2016 – 2020 lên 198 dự án.

kcn
Vĩnh Phúc phấn đấu mỗi năm thu hút 35 dự án mới vào các khu công nghiệp

4 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 8 dự án, tổng vốn đăng ký 24,66 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 9 dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng 47,12 triệu USD. Theo đơn vị này, so với cùng kỳ năm ngoái thì năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư cả cấp mới và điều chỉnh tăng vốn của các dự án FDI chỉ bằng 24% và đạt 22% kế hoạch năm.

Để hoàn thành mục tiêu thu hút dòng vốn FDI đạt và vượt kế hoạch đề ra trước những khó khăn, tác động của dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp được đề ra trong kế hoạch thu hút đầu tư vào Vĩnh Phúc năm 2020.

 

Trước đó, năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 63 dự án FDI vào các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 350,28 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 50 dự án với số vốn tăng 504,33 triệu USD, tăng gấp 2,2 lần vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, vượt 217% kế hoạch năm.

Về thu hút DDI, năm 2019, Vĩnh Phúc có 9 dự án mới đầu tư vào các khu công nghiệp với số vốn đăng ký hơn 2.615 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn cho 6 lượt dự án với số vốn đăng ký là 156,98 tỷ đồng, cao gấp 4 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh thu hút được 10 dự án với tổng vốn đăng ký 2.900 tỷ đồng, nâng tổng số dự án DDI thu hút được giai đoạn 2016 – 2020 lên 40 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, Ban Quản lý các KCN đang quản lý 368 dự án gồm 302 dự án FDI, tổng vốn đầu tư gần 4,2 tỷ USD; 66 dự án DDI, tổng vốn đầu tư trên 15.000 tỷ đồng. Trong đó, có 312 dự án đã đi vào hoạt động.

Xác định thu hút đầu tư là giải pháp then chốt, đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp chưa cho chủ đầu tư, các dự án công nghiệp công nghệ cao; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển. Đến giai đoạn 2020 - 2025, Vĩnh Phúc phấn đấu mỗi năm thu hút thêm khoảng 35 dự án mới, có thêm khoảng 35 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động địa phương.

Trần Cường