(NĐ&ĐS) - Trong 3 ngày (26-28/5/2020), tại thành phố Ninh Bình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai “Đánh giá năng lực tổ chức tỉnh, thành Hội/BOCA”.

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực tổ chức và khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ.

boca
Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về Đánh giá nâng cao năng lực xây dựng tổ chức Hội các cấp” (viết tắt là BOCA). Tiến hành các hoạt động đánh giá BOCA tại địa bàn và lập kế hoạch thực hiện, hoàn chỉnh kế hoạch BOCA tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và xác định ưu tiên trong phát triển Hội cấp cơ sở, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm tăng cường và duy trì bền vững năng lực hoạt động của Hội cấp cơ sở và nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng.

BOCA là một bộ công cụ tự đánh giá được xây dựng cho Hội Chữ thập đỏ cơ sở để xác định và đánh giá điểm mạnh, giới hạn và thách thức trong nhiều khía cạnh liên quan đến năng lực tổ chức. Bộ công cụ có thể được sử dụng như một bước đầu tiên trong quá trình phát triển Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở, vì bộ công cụ tập trung vào đánh giá năng lực, cơ cấu tổ chức và các điều kiện cơ bản được coi là cốt lõi mà một Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở cần để có thể hoạt động hiệu quả.

Thông qua hội nghị đánh giá nhằm thúc đẩy Hội Chữ thập đỏ cơ sở làm việc nhiều hơn, cải thiện được tổ chức Hội sau khi tham gia vào quá trình đánh giá và hiểu được rõ hơn về lĩnh vực cần chú trọng, tạo động lực để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng thời, giúp Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tạo được liên kết với kế hoạch hoạt động tổng thể của Hội Quốc gia và thực hiện chiến lược bằng cách thu thập và tổng hợp các kế hoạch phát triển Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở một cách khả thi và hiệu quả.

Phùng Luyến