(NĐ&ĐS) - Ngày 18/8, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có công văn gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo để đề nghị xem xét trình cấp có thẩm quyền phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động cho Đại học Tôn Đức Thắng.