(NĐ&ĐS) - Để tổ chức Cấp phát "Túi hàng gia đình”, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã và đang huy động các nguồn lực cho chương trình, dự kiến cấp phát 5.000 túi quà với tổng kinh phí 1 tỷ đồng.

Hội CTĐ TP Đà Nẵng