(NĐ&ĐS) - Cuộc thi "Một hành động vì Mekong" mang ý nghĩa lớn về môi trường dành cho lứa tuổi 06 đến 30, diễn ra từ 03/11/2010 - 30/09/2021. Mỗi ý tưởng là một hành động để môi trường đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tốt hơn cho bạn và cho tương lai của nhiều thế hệ sau.

PV