(NĐ&ĐS) - Bộ Y tế khuyến khích người dân áp dụng công thức dinh dưỡng 4 - 5 - 1 vào bữa ăn hàng ngày bên cạnh việc tăng cường vận động và giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như môi trường sống, để mỗi người sẽ là “một lá chắn thép” vững chắc trong công cuộc chiến đấu với Covid-19.

Bộ Y tế