(NĐ&ĐS) - Với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, Tháng Nhân đạo 2020 tập trung vào các hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo Truyền hình nhân đạo