Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và chính thức triển khai giai đoạn 2 từ cuối năm 2019, đến nay hệ thống thông tin điện tử iNhandao đã cho thấy những hiệu quả rõ nét. Hệ thống chính là công cụ hữu ích, kết nối nhà hảo tâm với người cần được trợ giúp một cách nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

Theo Truyền hình nhân đạo