Biểu tượng Chữ thập đỏ - Biểu tượng của Phong trào nhân đạo lớn nhất thế giới. Đó là Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Redcross