Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng chức danh Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Cụ thể:

I. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn:

  1. Đối tượng:

Công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội, đang giữ chức danh phó trưởng ban hoặc tương đương trở lên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh được tuyển chọn hoặc tương đương.

Công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan thuộc hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức ở cấp Trung ương khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch từ chức danh vụ trưởng và tương đương trở lên.

Người dự tuyển đang giữ vị trí không thấp hơn 2 cấp so với vị trí dự tuyển.

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.

- Nam không quá 55 tuổi, nữ không quá 50 tuổi tính đến ngày tuyển dụng.

- Có đử sức khỏe để tham gia công tác.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên với các trường hợp tốt nghiệp cử nhân Quan hệ quốc tế, Ngoại ngữ, Ngoại giao, Luật quốc tế hoặc tương đương.

- Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

- Trình độ tin học: Sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

- Năng lực quản lý: kỹ năng lập kế hoạch, đàm phán, thuyết trình tốt, điều phối, giao việc, khuyến khích, hỗ trợ và giám sát nhân viên hoàn thành nhiệm vụ;

- Kinh nghiệm: trên 7 năm kinh nghiệm công tác đối ngoại tại Hội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng hoặc tại các tổ chức đoàn thể tương tự.

- Ưu tiên: Người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác Chữ thập đỏ, người có học hàm, học vị trong chuyên ngành phù hợp.

  1. Công việc chính:

- Chỉ đạo phương hướng hoạt động đối ngoại và việc Lập kế hoạch công tác năm

- Phân công công việc cho phó ban và các chuyên viên Ban; kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện công việc và đánh giá kết quả thực hiện;

- Báo cáo, đề xuất với Thường trực Trung ương Hội về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ban;

- Kiểm soát, kiểm tra, thẩm định (ký nháy) các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của Ban, trình Thường trực Trung ương Hội xem xét, quyết định; Ký thừa lệnh các văn bản theo ủy quyền của Thường trực và thực hiện các công việc khác theo phân công của Thường trực;

- Đề xuất với Thường trực Trung ương Hội triển khai thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân và quản lý dự án đối với các Ban, đơn vị, các tỉnh/thành Hội

- Tham gia các công việc khác do Thường trực Trung ương Hội phân công, chỉ đạo.

II. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

  1. Kiểm tra năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh)
  2. Kiểm tra năng lực tin học
  3. Kiểm tra kiến thức về chuyên môn:

- Hiểu biết chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân

- Hiểu biết về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế

  1. Xây dựng và trình bày đề án:

- Xây dựng đề án: Ứng viên sẽ được yêu cầu xây dựng 01 đề án về “Đổi mới công tác đối ngoại của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới”.

Đề án yêu cầu phải đánh giá được thực trạng, phân tích mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân của vấn đề; dự báo xu hướng phát triển, đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển trong thời gian tới; nêu rõ chương trình hành động thực hiện kế hoạch, giải pháp của bản thân nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển dụng…

- Bảo vệ đề án: Ứng viên trình bày đề án trong thời gian 30 phút và sau đó trả lời các câu hỏi phản biện của Hội đồng tuyển dụng và những người tham dự.

III. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển; Thư giới thiệu về bản thân (bằng tiếng Việt và Anh)

- Sơ yếu lý lịch tự thuật hoặc lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác hoặc chính quyền địa phương (kèm theo 02 ảnh 4x6cm)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ. Các văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng kèm theo;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 6 tháng);

- Các giấy tờ khác có liên quan: chứng nhận quy hoạch (đối với công chức, viên chức), nhận xét của cấp ủy nơi công tác hoặc cư trú (đối với Đảng viên)

Toàn bộ văn bản, giấy tờ được đựng trong túi đựng hồ sơ và được niêm phong kín.

Hồ sơ không trả lại sau khi dự tuyển

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 11/6 đến trước 17 giờ 00, ngày 20/6/2019.

- Địa điểm tiếp nhận: Ban Tổ chức, tầng 2, phòng 201, nhà B, Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 82 Nguyễn Du, Hà Nội;

- Điện thoại: 04.38.224.030 (máy lẻ: 222);

- Email:

- Thời gian và địa điểm thi tuyển, bảo vệ đề án sẽ được thông báo tới các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ dự tuyển.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam