Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Hợp tác Quốc tế. Cụ thể:

I. Vị trí, số lượng, đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn:

  1. Vị trí, số lượng:

- Vị trí: Nhân viên tham mưu công tác đối ngoại

- Số lượng: 02 người

  1. Đối tượng:

Công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Hội, hoặc các tỉnh, thành Hội có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng vị trí được tuyển chọn.

Công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan thuộc hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức ở cấp Trung ương khác có nhu cầu tham gia dự tuyển.

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam

- Nam không quá 55 tuổi, nữ không quá 50 tuổi

- Nắm vững các quy định Nhà nước về hoạt động đối ngoại nhân dân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quan hệ quốc tế, Ngoại ngữ, Luật quốc tế hoặc tương đương  

- Không trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của Đảng và Nhà nước

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong cộng việc

- Sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng

- Có kỹ năng lập kế hoạch; khả năng tự quản lý thời gian, tự giác cao trong công việc

- Ưu tiên: người có kinh nghiệm, có kiến thức về hệ thống Hội và hệ thống hành chính nhà nước.

  1. Công việc chính:

4.1. Nhân viên 1:

Phụ trách các đối tác song phương có quan hệ hợp tác thường xuyên, một số đối tác vãng lai theo phân công (80% thời gian) và Thông tin đối ngoại (20% thời gian).

Nhiệm vụ cụ thể:

- Chủ trì xây dựng và thẩm định các Thỏa thuận khung hợp tác với các đối tác;

- Đầu mối sắp xếp các buổi làm việc, Hỗ trợ biên - phiên dịch và ghi biên bản các cuộc làm việc với đối tác;

- Xin phép chủ trương đón đoàn, hỗ trợ đoàn tại các địa phương, thủ tục thông báo nhân sự đi công tác thực địa cho cơ quan an ninh và chính quyền địa phương…

- Dự thảo thư chúc mừng, chia buồn của lãnh đạo Hội gửi các đối tác khi có các sự kiện đặc biệt;

- Đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp (kỷ niệm chương, bằng khen…) cho tổ chức, cá nhân đối tác; thực hiện các thủ tục xin phê duyệt chủ trương để tập thể/cá nhân cán bộ Hội CTĐVN nhận các hình thức khen thưởng từ phía đối tác;

- Thúc đẩy thông tin, học hỏi kinh nghiệm hai chiều (cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của Hội CTĐVN, giới thiệu các mô hình hay của CTĐVN cho bạn và ngược lại).

4.2. Nhân viên 2:

Phụ trách tổng hợp và thông tin đối ngoại.

Nhiệm vụ cụ thể:

Chức năng tổng hợp (30%):

- Chịu trách nhiệm lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch công tác năm, tháng của Ban;

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch; Soạn thảo các báo cáo tháng, quý, 6 tháng và hàng năm về hoạt động của Ban cũng như công tác đối ngoại chung của Hội gửi các cơ quan chức năng theo quy định;

- Cập nhật và lưu trữ hệ thống thông tin của Ban

Thông tin đối ngoại (50%):

Chủ trì việc cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Hội bằng tiếng  Anh;

- Điều phối việc thu thập bài viết/ phối hợp viết và dịch tin, bài, ban hành các bản tin quý gửi đối tác nước ngoài;

- Cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin quản lý thảm họa của Hiệp hội (DMIS) mỗi khi có thiên tai, thảm họa; cung cấp thông tin cho các đối tác trong mạng lưới ứng phó.

Tham gia hỗ trợ các hoạt động đối ngoại chung (20%): biên, phiên dịch, hỗ trợ đón tiếp, ghi biên bản làm việc.

II. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

- Kiểm tra năng lực ngoại ngữ: phỏng vấn và bài viết

- Kiểm tra năng lực tin học: thực hành trên máy tính

- Kiểm tra hiểu biết chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân: phỏng vấn

- Kiểm tra hiểu biết về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế: phỏng vấn

III. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển; Thư giới thiệu về bản thân (bằng tiếng Việt và Anh)

- Sơ yếu lý lịch tự thuật hoặc lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác hoặc chính quyền địa phương (kèm theo 02 ảnh 4x6cm)

- Bản sao công chứng giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ. Các văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng kèm theo;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 6 tháng);

Toàn bộ văn bản, giấy tờ được đựng trong túi đựng hồ sơ và được niêm phong kín.

Hồ sơ không trả lại sau khi dự tuyển

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 11/6 đến trước 17 giờ 00, ngày 20/6/2019.

- Địa điểm tiếp nhận: Ban Tổ chức, tầng 2, phòng 201, nhà B, Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 82 Nguyễn Du, Hà Nội;

- Điện thoại: 04.38.224.030 (máy lẻ: 222);

- Email:

- Thời gian thi tuyển sẽ được thông báo tới các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam