(NĐ&-ĐS) - Theo Luật Đất đai, Nghị định 43/2014, chậm nhất 31/12 hàng năm, sở Tài nguyên& Môi trường (TN & MT) phải trình kế hoạch sử dụng đất năm sau của cấp huyện để UBND cấp tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, tại Hải Phòng, phải đến tháng 5, tháng 6, sở TN& MT mới trình UBND TP Hải Phòng phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cùng năm cho các các quận, huyện khiến việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của Hải Phòng gặp khó.

Theo ghi nhận của UBND TP Hải Phòng, năm 2020, trong số 15 quận, huyện xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Tiên Lãng được xác định là địa phương được sở TN&MT trình Kế hoạch sử dụng đất cho TP Hải Phòng sớm nhất để UBND TP Hải Phòng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.

Được xác định có thời điểm trình kế hoạch sử dụng đất sớm nhất nhưng cũng phải tới ngày 27/4, có nghĩa là hết quý I năm 2020, huyện Tiên Lãng mới được sở TN&MT trình kế hoạch sử dụng đất để được TP Hải Phòng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất vào ngày 12/5, chậm hơn 5 tháng so với quy định.

cp1201-1416
Các quận, huyện của Hải Phòng đều bị chậm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm

Từ cuối tháng 4 đến đầu trung tuần tháng 6/2020, các quận, huyện còn lại của Hải Phòng mới được sở TN&MT trình Kế hoạch sử dụng đất để UBND TP Hải Phòng phê duyệt. Muộn hơn cả, phải nhắc tới huyện Kiến Thụy, tới ngày 10/6, huyện Kiến Thụy mới được sở TN&MT trình Kế hoạch sử dụng đất, tới ngày 17/6, sau hết gần nửa năm 2020 thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật, kế hoạch sử dụng đất của huyện Kiến Thụy mới được UBND TP Hải Phòng phê duyệt. Đến thời điểm này, huyện Kiến Thụy mới thực hiện được kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Kế hoạch sử dụng đất được xác định là cơ sở để UBND cấp huyện thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn cấp huyện.

Xác định tầm quan trọng của Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành quy định, từ quý 3 của năm trước, căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất, UBND cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất, trình HĐND cùng cấp trước khi trình sở TN&MTđể sở TN &MT thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho cấp huyện. Sở TN&MT phải trình để UBND cấp tỉnh phê duyệt xong trước ngày 31/12.

Như vậy, với việc chậm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm dẫn đến việc các cấp chính quyền gặp khó trong việc chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước về đất đai trong “năm kế hoạch sử dụng đất”. Thậm chí, nhiều nhiệm vụ trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm như đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các quận, huyện chỉ có thời gian thực hiện từ 6  - 8 tháng/năm. Điều này cũng vô tình khiến cho những trường hợp chủ sử dụng đất có trong kế hoạch sử dụng đất bị hạn chế một phần quyền sử dụng đất có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, là tác nhân gây lãng phí tài nguyên đất.

Nam Khánh - Minh Hưng