(NĐ&ĐS) - Theo kết luận công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các TP, thị xã, huyện của Quảng Ninh chậm xây dựng quy hoạch phân khu, chậm ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị của Quảng Ninh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng nhận định, các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng các huyện đã được lập, phê duyệt, đảm bảo đồng bộ, phù hợp quy hoạch từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Tuy nhiên, các địa phương của Quảng Ninh sau khi có quy hoạch chung lại chưa xây dựng quy hoạch phân khu; quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc … để cụ thể hóa các quy hoạch xây dựng cấp huyện. Việc thiếu các quy hoạch phân khu, quy chế quản lý quy hoạch dẫn đến việc quản lý đô thị, thực hiện thu hút đầu tư, thực hiện lập các quy hoạch còn dàn trải, chậm tiến độ.

1_hgdh
Khách sạn xây vượt 5 tầng, sai thiết kế ngay trung tâm TP Hạ Long từ nhiều năm nay chưa được xử lý dứt điểm

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đánh giá, nhiều thành phố, thị xã, huyện của Quảng Ninh đã tự điều chỉnh quy hoạch đô thị không theo nguyên tắc chung dẫn đến phá vỡ quy hoạch. Việc công khai quy hoạch, thực hiện giám sát quy hoạch của cộng đồng dân cư trong thực hiện quy hoạch còn hình thức, hiệu quả thấp; cấp phép xây dựng còn nhiều tồn tại, điển hình có nhiều công trình xây dựng vi phạm về chiều cao, mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc… ảnh hưởng đến tổng thể không gian kiến trúc đô thị của Quảng Ninh.

Đặc biệt, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ rõ, tại một số thị xã, thành phố, đội ngũ công chức làm công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai còn yếu, có hiện tượng yêu cầu người dân cung cấp các loại giấy tờ, thủ tục khi xin cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngoài quy định.

Hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng đối với một số công trình xây dựng của doanh nghiệp, người dân còn chưa nghiêm; tình trạng xây dựng sai giấy phép, sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới còn xảy ra ở hầu khắp các địa phương trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Số vụ vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện nhưng chưa được xử lý, xử lý chưa dứt điểm, việc xử lý mới dừng ở việc xử phạt vi phạm hành chính do tồn tại, tình trạng hợp pháp hóa cho các sai phạm xây dựng còn nhiều; việc yêu cầu phá dỡ công trình xây dựng sai phạm chưa kiên quyết, chưa dứt điểm, chưa mang tính chất răn đe.

Từ thực tế này, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo các TP, huyện, thị xã Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí, Vân Đồn, những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao cần chủ động thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng có quy mô lớn, cao tầng trên địa bàn.

Nam Khánh - Minh Hưng