(NĐ&ĐS) - TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM) trên địa bàn TP.

Theo quyết định của Hải Phòng, để triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác di cư quốc tế, Hải Phòng triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến và nâng cao nhận thức về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế tới các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

unnamed
Hải Phòng triển khai Thỏa thuận Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

Thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân Hải Phòng ra nước ngoài và người nước ngoài vào làm ăn, sinh sống trên địa bàn TP; hoàn thiện chính sách pháp luật của địa phương liên quan đến di cư quốc tế nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới di cư trái phép, giúp người dân có quyết định đúng đắn về di cư; nắm bắt kịp thời tình hình, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ để kịp thời ứng phó cũng như có giải pháp quản lý hiệu quả, đảm bảo người di cư hòa nhập với cộng đồng sở tại, đảm bảo cơ hội công bằng về học tập, làm việc cho người Hải Phòng tại nước ngoài, người di cư nước ngoài tại Hải Phòng; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM.

Thỏa thuận GCM được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 12/2018. Việt Nam thông qua thỏa thuận tháng 12/2018.

Tháng 3/2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc. Kế hoạch có thời hạn thực hiện trong 10 năm, từ 2020 đến 2030. Từng giai đoạn, kế hoạch của Chính phủ sẽ được rà soát, điều chỉnh đề phù hợp với tình hình thực tế.

Nam Khánh - Minh Hưng