(NĐ&ĐS) - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng triển khai quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ Logistics trên địa bàn Hải Phòng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, lưu thông hàng hóa trong nước cũng như hàng hóa xuất nhập khẩu với các nước trong khu vực và quốc tế.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch logistics, trong giai đoạn 2020 – 2030, Hải Phòng sẽ thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thu hút đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics; phát triển kết cấu hạ tầng kết nối với các Trung tâm logistics, danh mục dự án ưu đãi đầu tư; phát triển hệ thống doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics…

cang-lach-huyen-bb-baaadegy5Q
Cảng nước sâu Lạch Huyện được Hải Phòng quy hoạch thành Trung tâm Logistics.

Các giải pháp chính bao gồm mở rộng, đa dạng hóa các hình thức đầu tư theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa mọi nguồn lực từ các nguồn vốn ODA, PPP, vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi hiện hành về tín dụng, thuế, giá, lệ phí, miễn tiền sử dụng đất, tạo thuận lợi trong giải phóng mặt bằng; liên kết với các hiệp hội và doanh nghiệp logistics các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới đến hợp tác với DN tại Hải Phòng.

Hải Phòng cũng lập phương án thu hồi đối với diện tích đất dư thừa, diện tích đất sử dụng không hiệu quả tại các Khu, cụm công nghiệp, các dự án được bố trí quỹ đất nhưng chậm đầu tư, có sai phạm như sử dụng sai mục đích… để bố trí, dành quỹ đất cho phát triển hệ thống trung tâm logistics. Hải Phòng cũng sẽ rà soát, kiểm tra, đánh giá sự phù hợp các dự án đầu tư tại khu vực Nam Đình Vũ để điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư logistics tại Hải Phòng nhằm đảm bảo khai thác có hiệu quả không gian ven biển gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng.

Trong kế hoạch của mình, Hải Phòng cũng phối hợp với các tỉnh bạn để hình thành các cảng cạn trong nội địa, tạo thành hệ thống liên hoàn, nhằm tăng cường khả năng thông quan qua cảng Hải Phòng.

Được biết, Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics Hải Phòng đến năm 2030 mới được Hải Phòng thông qua năm 2019 nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, lưu thông hàng hóa trong nước cũng như hàng hóa xuất nhập khẩu với các nước trong khu vực và quốc tế.

Nam Khánh - Minh Hưng