(NĐ&ĐS) - Các xà lan thì luôn quá mớn, việc tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT đường sông thì "nhanh như chớp". Tất cả diễn ra như một thứ đã được "lập trình" sẵn giữa các xà lan và các đội CSGT đường thủy.

Tuấn Anh - Nguyên Hà