Xung quanh thông tin về hoạt động quản lý đầu tư công tại Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) qua những gói thầu xây lắp, mới đây lãnh đạo PC Bắc Kạn đã thông tin để làm rõ những nội dung này.

Thông tin PC Bắc Kạn đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để xây mới, nâng cấp các công trình, mua sắm vật tư, thiết bị, trong đó nhiều gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp có hệ số chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá gói thầu ở mức thấp. Để làm rõ thông tin, phóng viên đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo PC Bắc Kạn.

Anh GIa
Ông Ngô Văn Gia, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Gia - Phó Giám đốc PC Bắc Kạn khẳng định các gói thầu xây lắp, đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn của Công ty thực hiện theo trình tự thủ tục đầu tư xây dựng. Đối với đấu thầu sử dụng vốn đầu tư xây dựng, năm 2019, Công ty đã thực hiện 52 gói thầu với tổng giá trị gói thầu 61,721 tỷ đồng, giá trúng thầu: 58,18 tỷ đồng, tiết kiệm 5,74%. Về đấu thầu sử dụng vốn SCL và SXKD, PC Bắc Kạn đã thực hiện 57 gói thầu với tổng giá trị gói thầu: 67,8 tỷ đồng, giá trúng thầu: 64,2 tỷ đồng, tiết kiệm 5,24%.

Về gói thầu Sửa chữa lớn 09 máy biến áp, ngày 10/01/2018, Công ty Điện lực Bắc Kạn có thực hiện mời thầu gói thầu: Sửa chữa lớn 09 máy biến áp bằng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, giá gói thầu là 1.724.299.043 đồng; sau khi thực hiện triết giảm giá trị dự toán gói thầu còn là  1.638.085.000 đồng đạt tỉ lệ tiết kiệm 5%, giá trúng thầu là 1.634.721.000 đồng.

PC Bắc Kạn được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao thực hiện triển khai các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn Bắc Kạn, Công ty đã thực hiện các trình tự đầu tư theo quy định. Về thủ tục, kế hoạch lựa chọn nhà thầu PC Bắc Kạn xây dựng kế hoạch tổng thể báo cáo thông qua Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và triển khai thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch cụ thể trong năm. Về đơn giá, thực hiện dự toán của dự án phê duyệt đảm bảo phù hợp theo Quyết định 169/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công bố suất vốn đầu tư công trình lưới điện phân phối cấp điện áp đối với đường dây 35kV, đơn giá này so với đơn giá Bộ Công thương và các đơn giá khác cũng rất tiết kiệm vì đơn giá theo Quyết định 169/QĐ-EVN - Tập đoàn xây dựng theo đơn giá chung áp dụng toàn ngành.

Đối với việc phân chia gói thầu, nhằm tăng tính cạnh tranh và nâng cao hiệu quả việc quản lý chất lượng các công trình theo chủ trương của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thì đối với 1 gói thầu xây lắp, PC Bắc Kạn chia các loại vật tư  thiết bị chính như máy biến áp, dây dẫn, sứ + phụ kiện tách khỏi gói xây lắp, sau đó sẽ tiến hành đấu thầu gói thầu riêng. Gói xây lắp chỉ còn có nhân công, cột và xà. Do vậy khi đấu thầu qua mạng hay đấu thầu rộng rãi thì nhà thầu xây lắp cũng sẽ tính toán tiệm cận rất sát với giá gói thầu. Tất cả các gói thầu có giá trúng thầu đều không vượt giá gói thầu.

Theo ông Ngô Văn Gia, đối với một số gói thầu sát giá gói thầu, chủ yếu ở các gói xây lắp, đối với các gói vật tư thiết bị có những gói như gói dây dẫn, sứ + phụ kiện chênh nhau rất lớn, có những gói thầu giảm (20 – 30)%. Quá trình chấm thầu, xét thầu được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Tổ chuyên giá xét thầu, tổ thẩm định làm việc độc lập, theo đúng trình tự, hồ sơ dự thầu của nhà thầu nào đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì mới được chấp thuận.

Tuy nhiên, ông Ngô Văn Gia chia sẻ, tại một số gói thầu, quá trình mời thầu cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, chẳng hạn có những gói thầu giá thấp, PC Bắc Kạn thực hiện mời thầu có những gói không có nhà thầu tham gia hoặc đấu thầu lại nhiều lần, ví dụ như vừa rồi SCL nguồn một chiều Trạm 110kV Bắc Kạn đấu thầu nhiều lần không có nhà thầu tham gia; Cải tạo trạm Trạm 110kV phải đấu thầu lần thứ 2, các nhà thầu không tham gia do giá thấp. Trong khi tại Bắc Kạn địa hình miền núi hiểm trở, chi phí  nhân công lớn, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình thực hiện hàng năm PC Bắc Kạn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về công tác đầu tư xây dựng tại đơn vị. Theo chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, năm 2019, PC Bắc Kạn đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh với tỉ lệ 50% qua mạng, năm 2020 đấu thầu 60% qua mạng, thực hiện tiết kiệm ≥ 5%. Công ty đã và đang thực hiện đúng theo kế hoạch.

Từ những chia sẻ của lãnh đạo PC Bắc Kạn có thể thấy hoạt động quản lý đầu tư công tại PC Bắc Kạn qua những gói thầu xây lắp, mua sắm vật tư thiết bị rất rõ ràng, minh bạch, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Trang Anh