(NĐ&ĐS) - Nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng Bạch Đằng 1288, tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính chiến thằng Bạch Đằng 1288.

Lễ phát hành bộ tem bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng 1288” sẽ diễn ra tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, địa phương gắn liền với Chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 1288 do Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo đánh thắng hơn 4 vạn quân xâm lược Nguyên Mông, trận chiến tiêu biểu của quân dân Đại Việt trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, nơi có Khu di tích quốc gia Chiến thắng Bạch Đằng.

n thờ
Đền thờ Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu chia sẻ, phát hành bộ tem bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)” là sự kiện khẳng định ý nghĩa, giá trị lớn lao của chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước của dân tộc; nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung, thị xã Quảng Yên nói riêng.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng mong muốn, bộ tem bưu chính góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị to lớn Khu di tích lịch sử Bạch Đằng tới đông đảo nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.

Năm 2012, Thủ tướng có quyết định công nhận Khu di tích lịch sử Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là di tích quốc gia đặc biệt. Theo quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Bạch Đằng có diện tích 380 hécta bao gồm 11 điểm di tích đình, đền, miếu, bãi cọc... và khu vực bảo vệ, dịch vụ.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Quảng Ninh đã đầu tư, huy động nguồn vốn xã hội hóa hơn 206 tỷ đồng cho các hạng mục giải phóng mặt bằng, khảo cổ, phục hồi di sản, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

Dự kiến, giai đoạn 2020-2025, các hạng mục giải phóng mặt bằng, khảo cổ (giai đoạn 2), phục hồi di sản (giai đoạn 2), xây dựng công trình trưng bày ngầm di tích gốc bãi cọc Yên Giang, xây dựng biểu tượng - tượng đài chiến thắng Bạch Đằng, bảo tồn môi trường sinh thái bãi triều và phát triển cây bản địa sẽ được thực hiện …

Nam Khánh