(NĐ&ĐS) - Hải Phòng vừa có chỉ đạo, các quận huyện không hoàn thành kế hoạch xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo năm 2020 được xác định không hoàn thành nhiệm vụ năm.

Trước đó, năm 2019, Hải Phòng có quyết định công nhận 4.348 hộ nghèo. Trong đó, có 808 hộ nghèo đang sinh sống tại đô thị, có 3.540 hộ nghèo sinh sống tại khu vực nông thôn. Hầu hết các hộ nghèo đều có khó khăn về nhà ở.

IMG_23436372
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng thăm hỏi nhà hộ nghèo trên địa bàn Hải Phòng

Để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, năm 2019, Hải Phòng có Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ, xây mới nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn TP trong giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, các hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng bị hư hỏng, dột nát, có nguy cơ đổ sập và không thể tự cải thiện về nhà ở sẽ được Hải Phòng hỗ trợ theo mức hỗ trợ 100% lãi suất tín dụng ngân hàng trong thời hạn 15 năm cho việc vay tiền từ Ngân hàng chính sách xã hội để xây mới, sửa chữa nhà ở với mức vay 35 triệu đồng/hộ đối với hộ xây nhà mới; mức vay 20 triệu đồng/hộ đối với hộ sửa chữa nhà. Ngoài ra, các hộ nghèo xây nhà mới được ngân sách TP hỗ trợ 5,9 tấn xi măng cùng 14.000 viên gạch chỉ/hộ; hộ nghèo thực hiện sửa chữa nhà được TP hỗ trợ 2,95 tấn xi măng và 7.000 viên gạch chỉ.

Theo kế hoạch, năm 2020 sẽ có 1.456 hộ được hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà ở. Các hộ nghèo còn lại sẽ được TP hỗ trợ, thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.

Theo ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, ngay sau khi triển khai kế hoạch hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, đã có những hộ nghèo trước đây đăng ký chỉ sửa chữa nhà ở nay lại chuyển sang xây nhà mới khiến cho hết tháng 6/2020 mới có danh sách đợt 1 kế hoạch năm về hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà ở của hộ nghèo được phê duyệt.

Hết tháng 6/2020, nhiều quận huyện chưa hoàn tất thủ tục lựa chọn được nhà thầu cung cấp xi măng, gạch chỉ; chưa hoàn tất việc ký hợp đồng mua xi măng, gạch chỉ để hỗ trợ cho hộ nghèo thực hiện việc cải tạo, sửa chữa nhà, ảnh hưởng đến tiến độ xây mới, sửa chữa nhà ở của các hộ nghèo.

Nam Khánh- Minh Hưng