(NĐ&ĐS) - Dự án "Cứu trợ khẩn cấp hạn hán và xâm nhập mặn" đã cấp phát 700 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ phục hồi sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và xâm nhập mặn trong thời gian dài vừa qua tại hai huyện Cầu Ngang và Châu Thành (tỉnh Trà Vinh).