(NĐ&ĐS) – Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã thực hiện giải ngân hơn 11.267 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho hơn 11 triệu người và 6.196 hộ kinh doanh.

Sau gần ba tháng triển khai thực hiện, Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QD-TTg đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm tại các địa phương trong cả nước. Người dân và doanh nghiệp đã được nhận được gói hỗ trợ an sinh từ Chính phủ để khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch và ổn định sản xuất, đời sống

Tính đến ngày 29/6, các địa phương trên cả nước đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là 17.500 tỷ đồng. Số liệu này được trích trong báo cáo mới nhất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai chính sách an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch COVID-19.

2
Các Bộ Ban ngành đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Việt Nam, cơ quan này đã thực hiện giải ngân hơn 11.267 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho hơn 11 triệu người và 6.196 hộ kinh doanh.

Hiện có 10.839.441 người là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ với kinh phí là 11.084 tỷ đồng. Trong đó, người có công được hỗ trợ là 991.907 người, kinh phí 1.483,054 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng 2.839.544 người, kinh phí 4.227 tỷ đồng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 7.007.991 người, kinh phí 5.374 tỷ đồng.

Ngoài ra, 176 tỷ đồng cũng đã được hỗ trợ cho 169.404 người lao động; 18,7 tỷ đồng được hỗ trợ cho 15.909 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương tại doanh nghiệp; 11.654 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng đã được hỗ trợ với kinh phí 11,8 tỷ đồng và 141.841 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc được hỗ trợ với kinh phí là 145,5 tỷ đồng .

Báo cáo ngày 23/6 của Tổng cục thuế (Bộ Tài chính) cũng thể hiện có 30.964 hộ kinh doanh do UBND cấp xã lập danh sách gửi Chi cục thuế đề nghị thẩm định. Chi cục thuế đã thẩm định 27.945 hộ, trong đó có 22.908 hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ, còn 5.037 hộ kinh doanh không thuộc diện hỗ trợ. Hiện có 4.341 hộ kinh doanh đã được nhận tiền hỗ trợ với kinh phí là 4.3 tỷ đồng.

Tuệ Minh