(NĐ&ĐS) - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đánh giá, các chỉ số minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền… trong Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 của Hải Phòng đều tăng từ 0,6 – 0,9 điểm. Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn có hai chỉ số là chỉ số gia nhập thị trường, chỉ số chi phí thời gian bị giảm điểm khiến cho Hải Phòng vẫn chỉ xếp thứ 4/11 tỉnh, TP vùng đồng bằng sông Hồng.

Theo đánh giá của Phòng thương mại & Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan  Phát triển quốc tế Hoa Kỳ - đơn vị điều tra, khảo sát, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), năm 2019, với nỗ lực vượt qua chính mình, trong 10 chỉ số thành phần năng lực cạnh tranh, Hải Phòng có 8 chỉ số tăng điểm. Trong số này có 3 chỉ số là chỉ số chi phí không chính thức, chỉ số cạnh tranh bình đẳng và chỉ số đào tạo lao động là những chỉ số bị giảm điểm của những năm trước cũng đã được tăng hạng.

hp99855504
Để cải thiện chỉ số PCI, Hải Phòng yêu cầu cơ quan thuế chỉ được kiểm tra 12 giờ/năm đối với mỗi doanh nghiệp

Tuy nhiên, đối với hai chỉ số là chỉ số chi phí thời gian và chỉ số gia nhập thị trường bị giảm điểm thì chỉ riêng chỉ số chi phí thời gian bao gồm các chỉ số như cán bộ công chức giải quyết hiệu quả công việc; chỉ số cán bộ công chức thân thiện; chỉ số doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục của Hải Phòng trong nhiều năm chỉ được xếp hạng từ 60 – 63/63 tỉnh, thành phố.

Tại các chỉ số này, chỉ số tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra, chỉ số nội dung thanh kiểm tra bị trùng lặp; chỉ số giờ trung bình cho mỗi cuộc làm việc với thanh tra thuế; chỉ số thanh, kiểm tra tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp của năm 2019 so với năm 2018 đều giảm từ 10 – 17 bậc. Chính những chỉ số này khiến Chỉ số năng lực cạnh tranh của Hải Phòng trong nhiều năm chỉ đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 4/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng.

Theo lãnh đạo TP Hải Phòng, nhằm khắc phục những chỉ số cạnh tranh còn ở mức thấp, tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư và xếp hạng chỉ số PCI giai đoạn 2020 – 2021 ở mức cao, đưa Hải Phòng là TP dẫn đầu cả nước về PCI và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt, Hải Phòng cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ bưu chính công; cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; đội ngũ cán bộ công chức phải thay đổi thái độ, trách nhiệm, tác phong, giao tiếp với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện công vụ. Cơ quan thuế chỉ được thanh, kiểm tra 12 giờ/năm đối với doanh nghiệp.

Nam Khánh - Minh Hưng