(NĐ&ĐS) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các sở Xây dựng, Lao động – Thương binh & Xã hội, UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh trước ngày 30/9 phải hoàn thành việc phân bổ, giải ngân kinh phí hỗ trợ cho các hộ người có công với cách mạng được nhận tiền hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở.

Trước đó, tháng 5/2020, Quảng Ninh có quyết định công nhận 2.840 hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở.

Trong số này có 1.514 hộ xây nhà mới, 1.326 hộ sửa nhà. Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ xây nhà mới là 60 triệu đồng/hộ; sửa chữa nhà là 30 triệu đồng/hộ bằng nguồn ngân sách địa phương. Tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 131,2 tỷ đồng.

Quảng Ninh yêu cầu việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng phải hoàn thành dứt điểm trong năm 2020.

images1383146_images1354964_nha_ong_mai
Hộ người có công trên địa bàn Quảng Ninh được hỗ trợ xây nhà mới trước tháng 7/2018

Cũng theo quy định của Quảng Ninh, đối với những hộ gia đình có công với cách mạng mà cả người có công và vợ hoặc chồng đã tử vong trước tháng 7/2018 - thời điểm hoàn thành giai đoạn hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng bằng ngân sách trung ương.

Hiện nay, con cái người có công với cách mạng đang sinh sống tại những ngôi nhà này, thực sự khó khăn về nhà ở cũng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở như người có công với cách mạng. Trong trường hợp các hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở mà đã tự triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở từ sau tháng 7/2018 đến nay thì vẫn được nhận khoản hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian thực hiện cũng như sau năm 2021, trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh có phát sinh các hộ người có công với cách mạng bị khó khăn về nhà ở, các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm sử dụng ngân sách cấp huyện, kêu gọi nguồn đầu tư xã hội hóa để hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng. Mức hỗ trợ do các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cũng đảm bảo không thấp hơn mức hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện.

Nam Khánh - Minh Hưng