(NĐ&ĐS) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo về việc tăng cường lực lượng, phương tiện tham gia tổ công tác kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh.

1_ijqw
Lực lượng CSGT Thanh Hóa tăng cường kiểm tra soát người và phương tiện giao thông ra, vào tỉnh (Ảnh: Minh Hải)

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Công an tỉnh; giao Sở Giao thông Vận tải bố trí cán bộ Thanh tra giao thông, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh để duy trì trực 24/24 giờ hằng ngày tại các trạm kiểm soát trên Quốc lộ, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 3/8/2020.

Giao Sở Y tế chủ trì, huy động đội ngũ cán bộ y tế, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh, Thanh tra giao thông, duy trì trực 24/24 giờ hằng ngày tại các trạm kiểm soát trên Quốc lộ; trang bị các thiết bị chuyên dùng để kiểm tra thân nhiệt đối với các trường hợp nghi vấn; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, hóa chất, thiết bị để tổ chức khử trùng các phương tiện và tổ chức cách ly các đối tượng nghi vấn khi có yêu cầu.

Vân Cường