(NĐ&ĐS) - 95 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2015-2020 được UBND tỉnh Nam Định, Trung ương Hội CTÐ Việt Nam, Hội CTÐ tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Ngày 8/9, Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội CTÐ Việt Nam; ông Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

nam-dinh
Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội CTÐ Việt Nam và ông Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

5 năm qua, các cấp Hội CTÐ trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Nhiều mô hình nhân đạo từ thiện điển hình được triển khai và phát triển ngày càng sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiêu biểu như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Hiến máu tình nguyện”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngân hàng bò”, “Tháng nhân đạo”…

Trong 5 năm, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội đạt trên 179 tỷ đồng, giúp 816.094 lượt người, hiệu quả hoạt động đạt hơn 5,7 lần so với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước.

Từ các phong trào thi đua đã góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên. Ðến nay, toàn tỉnh có 290 Hội cơ sở với 69.079  hội viên; 3.444 tình nguyện viên; 126.905 thanh thiếu niên CTÐ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương hội CTÐ Việt Nam Nguyễn Hải Anh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Hội CTÐ tỉnh thời gian qua và nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp Hội CTÐ tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân đạo; phát động sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Sau mỗi đợt thi đua phải tiến hành sơ, tổng kết, từ đó kịp thời biểu dương, nhân điển hình tiên tiến; các phong trào, đợt thi đua phải cụ thể, thiết thực phù hợp với từng đối tượng, địa phương. Quan tâm xây dựng mô hình điểm, triển khai sâu rộng, đa dạng các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, tổ chức phát động các phong trào, đợt thi đua làm việc thiện trong các ngành, các cấp toàn tỉnh.

Tại hội nghị, 95 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2015-2020 được UBND tỉnh, Trung ương Hội CTÐ Việt Nam, Hội CTÐ tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Theo Báo Nam Định