(NĐ&ĐS) - Ngày 17-18/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có PGS.TS Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; ông Lê Văn Nghĩa, Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Lắk; ông Võ Văn Cảnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; đại diện các sở, ban, ngành và 150 đại biểu đại diện cho 23 Hội thành viên.

IMG_20201218_142924
Văn nghệ chào mừng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật

Đến dự đại hội còn có các vị là chủ tịch, phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận.

Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Liên hiệp Hội và phong trào đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk. Đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, thời điểm đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh chóng và tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

IMG_20201218_142913
Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu xây dựng Liên hiệp Hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm chính trị của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh, thực hiện vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng, giữa Đảng với trí thức góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Hoạt động của cơ quan Liên hiệp Hội có nhiều đổi mới hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Liên hiệp Hội đã tập hợp được nhiều chuyên gia, cán bộ quản lý, khoa học, công nghệ tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Nội dung tập trung vào các vấn đề quan trọng như: Hoạch định kế hoạch phát triển, xây dựng chính sách, quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành và từng đề án, dự án cụ thể. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, thông tin, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phổ biến kiến thức, phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật ngày càng có hiệu quả, triển khai sâu rộng.

Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu xây dựng Liên hiệp Hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

IMG_20201218_142932
Toàn cảnh Đại hội

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, ông Võ Văn Cảnh – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu: Trong những thành tựu chung của tỉnh Đắk Lắk có sự đóng góp tích cực của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, các tổ chức khoa học và công nghệ. Liên hiệp Hội ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp. Tuy nhiên, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoạt động của hội chưa tương xứng với tiềm năng của đội ngũ trí thức và yêu cầu của tỉnh; các tiến bộ khoa học và công nghệ được ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất chưa nhiều; Liên hiệp Hội chưa làm tốt vai trò tập hợp, kết nối các cơ quan, các nhà khoa học với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để đua nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Ông Võ Văn Cảnh nhấn mạnh: "Những năm tới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành tỉnh vững mạnh. Để thực hiện và phát huy mạnh mẽ, vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới, Liên hiệp Hội cần nâng cao hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính năng động, sáng tạo; tạo môi trường để các thành viên nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ, đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra chuỗi liên hàng hóa rộng lớn.

“Liên hiệp Hội cần làm tốt vai trò điều hòa, phối hợp giữa các tổ chức – thành viên, tạo môi trường và phong trào nghiên cứu KHKT, đóng góp thiết thực vào sản xuất và đời sống. Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hội cần quán triệt và nghiên cứu những chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, các nhiệm vụ đặt hàng của UBND tỉnh để tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh hoạch định các chủ trương, chính sách một cách khoa học, sáng tạo; đồng thời tập trung phản biện các dự án lớn để lãnh đạo tỉnh có cách nhìn vấn đề đúng đắn, chính xác và phù hợp hơn. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các ngành, địa phương tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra chuỗi liên kết hàng hóa rộng lớn chứ không gói gọn trong phạm vi quy mô thử nghiệm”.

Trong phiên Đại hội nội bộ ngày 17/12, Đại hội đã bầu BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 41 người; ông Vương Hữu Nhi - nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 tin tưởng với tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ - Phát triển” đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thắng lợi những nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nguyễn Nhuận