(NĐ&ĐS) - Chiều 6/12, kỳ họp thứ 14, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021, thay ông Nguyễn Đình Xứng nghỉ hưu theo quy định.

HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Trịnh Văn Chiến, miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Xứng. Tiếp đó, Hội đồng tiến hành bầu ông Đỗ Trọng Hưng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với số phiếu bầu tuyệt đối, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021.

img_2187-1-1455
 Ông Đỗ Minh Tuấn trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Đỗ Minh Tuấn sinh năm 1972, quê ở huyện Thiệu Hóa, có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Tân Chủ tịch UBND tỉnh từng giữ chức vụ bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, sau đó đảm nhiệm các chức vụ, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan cấp tỉnh, trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy. Từ năm 2015 đến nay, ông Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng trong chiều 6/12, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND với các ông Phạm Đăng Quyền, ông Nguyễn Đức Quyền.

Tiếp đó, Hội đồng bầu bổ sung ông Lê Đức Giang, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phụ trách lĩnh vực nông nghiệp; bầu ông Đầu Thanh Tùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội.

P.V