(NĐ&ĐS) – Nhằm chia sẻ, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chỉ trong 6 tháng, Công ty điện lực Quảng Bình đã trợ giá hơn 71 tỷ đồng tiền tiêu thụ điện cho hàng ngàn khách hàng tại Quảng Bình.

Trong năm 2020, Công ty điện lực Quảng Bình đã thực hiện 2 đợt trợ giá tiền tiêu thụ điện cho hàng ngàn khách hàng tại địa phương này với số tiền lên đến 71 tỷ đồng.

IMG-1030
Nhân viên Công ty điện lực Quảng Bình hướng dẫn khách hàng làm thủ tục để được hỗ trợ, giảm giá tiêu thụ điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm nay, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, khách hàng bị thiệt hại nặng nề. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo các Bộ, ngành, đề xuất Chính phủ cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện nhằm hỗ trợ khách hàng.

Ngày 17/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện. Đây là đợt thứ 2 Công ty điện lực Quảng Bình thực hiện trợ giá cho khách hàng.

Trong đợt giảm giá này, theo hướng dẫn của Bộ Công thương sẽ giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; giảm giá điện từ mức bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh sang giá sản xuất cho các cơ sở lưu trú du lịch và các kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông; giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 (không thu phí).

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo, Công ty Điện lực Quảng Bình đã khẩn trương yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, xác định số lượng khách hàng để thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định, đúng đối tượng, thời gian.

Theo thống kê, đợt này, tổng số tiền hỗ trợ khách hàng trên toàn tỉnh Quảng Bình là 18.949.394.162 đồng, trong đó, hỗ trợ cho khách hàng sinh hoạt 15.641.078.221 đồng; khách hàng cơ sở lưu trú du lịch 2.818.386.102 đồng; khách hàng bán buôn 177.165.400 đồng, khách hàng kho bãi 294.294.117 đồng. Giảm tiền điện cho các khách hàng cơ sở cách ly, khám chữa bệnh, cơ sở y tế là 18.470.322 đồng.

Thời gian hỗ trợ, giảm giá điện cho khách hàng trong 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11và tháng 12.

Như vậy, trong năm 2020, Công ty điện lực Quảng Bình đã thực hiện trợ giá 2 đợt với số tiền hỗ trợ hơn 71 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty Công ty điện lực Quảng Bình đã thực hiện trợ giá điện cho khách hàng với số tiền hơn 52 tỷ đồng trong các kỳ hóa đơn tháng 4, tháng 5, tháng 6.

Quốc Anh