(NĐ&ĐS) - Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/1/2020, trong đó đáng chú ý nội dung nghiêm cấm người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

ruou-bia
Ảnh minh họa

Trong các hành vi nghiêm cấm được quy định tại Luật, đáng chú ý có nội dung nghiêm cấm người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, Khoản 6 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định: “Nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Khoản 1 Điều 21 của Luật khẳng định lại: “Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông”.

Bên cạnh đó, Luật cũng nghiêm cấm: xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia; quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên; cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe; khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức…

Luật có điều khoản quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

 

Bùi Toàn