(NĐ&ĐS) - Thanh Hóa là một trong những tỉnh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y sớm và cũng là một trong những tỉnh sớm thực hiện phân công công tác đối với các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ khóa mới.

Sáng 11/11, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX.

Hội nghị cũng phân công công tác đối với các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

bathuongvu
Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ của Đại hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ngày 4/11, Bộ Chính trị đã chuẩn y nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Trên cơ sở chuẩn y của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 7/11, Thường trực Tỉnh ủy đã họp để chuẩn bị cho Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX lần thứ nhất.

IMG_7252
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thanh Hóa là một trong những tỉnh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y sớm và cũng là một trong những tỉnh sớm thực hiện phân công công tác đối với các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Huyền