(NĐ&ĐS) - UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tại 4 điểm xuất hàng trên tuyến biên giới giữa Quảng Ninh với Trung Quốc.

4 điểm tạm dừng hoạt động xuất khẩu, tái xuất hàng hóa theo loại hình tạm nhập, tái xuất; chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan là các điểm xuất khẩu khu vực Mốc 1326 (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn); điểm xuất hàng Nà Kép (bản Cẩm Hắc, xã Đồng Văn thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoàng Mô – Đồng Văn trên địa bàn huyện Bình Liêu; điểm xuất khẩu hàng khu vực Mốc 1334(2)+ 500 trên địa bàn xã Quảng Đức, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) và điểm xuất hàng Lục Chắn (thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (TP Móng Cái).

nhap-khau-quang-ninh
Điểm thông quan hàng hóa trên cửa khẩu TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, việc tạm dừng hoạt động xuất khẩu, tái xuất hàng hóa theo loại hình tạm nhập, tái xuất; chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan tại 4 điểm này có hiệu lực từ 1/1/2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo, các ngành chức năng của Quảng Ninh tiếp tục rà soát, đề xuất để UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ra quyết định tạm dừng hoạt động tại các điểm xuất khẩu, tái xuất hàng hóa hoạt động kém hiệu quả.

Được biết, các điểm xuất khẩu, tái xuất hàng hóa theo loại hình tạm nhập, tái xuất; chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan này được mở theo quyết định mở Điểm xuất hàng của tỉnh Quảng Ninh năm 2013.

Đã có thời kỳ dài, hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan là thế mạnh của Quảng Ninh. Theo thống kê chưa đầy đủ, có thời điểm, hơn 90% lượng hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan qua Cảng Hải Phòng được tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan hàng hóa thuộc các Khu kinh tế cửa khẩu phía Bắc, trong đó Quảng Ninh chiếm hơn 80% số lượng hàng hóa này.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, trị giá hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan liên tục giảm nhưng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới liên tục tăng cao.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hoạt động tạm nhập tái xuất giảm cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu nói chung đang chuyển dịch theo hướng chính ngạch, bền vững, thuận lợi. Cũng có một nguyên nhân khác, trong thời gian gần đây, do tác động từ cơ chế, chính sách, thị trường của Trung Quốc kết hợp với các điểm xuất hàng tại các cửa khẩu như Bắc Phong Sinh, Hoành Mô... chưa được nước bạn công nhận là cặp cửa khẩu, chỉ dừng lại ở cấp độ điểm thông quan, hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực này vẫn theo chế độ biên mậu, nước bạn mỗi tuần chỉ mở cửa khẩu một vài ngày; trong ngày, thời gian thông quan chỉ một vài giờ … do đó việc vận chuyển hàng hóa qua những điểm này thường xuyên bị tắc nghẽn, kém hiệu quả nên Quảng Ninh quyết định tạm dừng hoạt động tạm nhập, tái xuất; chuyển khẩu, kho ngoại quan tại các điểm xuất hàng này.

Nam Khánh - Hoàng Long