(NĐ&ĐS) - Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo “khẩn” đối với UBND các thành phố, thị xã, huyện cũng như một số sở, ngành của Quảng Ninh về việc thực hiện chủ trương ủng hộ đồng bào các thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

ubnd-quang-ninh
Tỉnh Quảng Ninh ra văn bản đề nghị các cấp, ngành đăng ký ủng hộ đồng bào các thôn, xã đặc biệt khó khăn

Được biết, từ tháng 9/2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đợt phát động ủng hộ đồng bào các thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đợt phát động được thực hiện từ tháng 9 đến 31/12/2019.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến nay, (ngày 19/12/2019, ngày UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các thành phố, thị xã, huyện – PV), đã sắp hết hạn đợt phát động ủng hộ, chưa có thành phố, thị xã, huyện nào thuộc tỉnh Quảng Ninh đăng ký ủng hộ về tỉnh Quảng Ninh. Các sở, ban ngành, đoàn thể cũng tình trạng tương tự. Do vậy, kết quả đạt thấp, mới có hơn 3,5 tỷ đồng cùng hiện vật do hai doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh cam kết ủng hộ được chuyển về Ban vận động Quỹ vì người nghèo của tỉnh Quảng Ninh.

Theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các thành phố, thị xã, huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo, tổng hợp kết quả vận động cũng như đăng ký ủng hộ về Ban vận động Quỹ vì người nghèo.

Trong đó, công chức tại các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn ủng hộ ít nhất một ngày lương cho đồng bào các thôn, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng đề nghị các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn hưởng ứng, đăng ký ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật cho Ban vận động Quỹ vì người nghèo để thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với đồng bào nghèo các thôn, xã trên địa bàn Quảng Ninh.

Hoàng Long