(NĐ&ĐS) - Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm.

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định, từ năm 2021, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng, mỗi năm tăng thêm 3 tháng để đến năm 2028, nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi; Lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi 4 tháng, mỗi năm tăng thêm 4 tháng để đến năm 2035, nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi. Tuổi nghỉ hưu này chỉ áp dụng đối với lao động làm việc trong điều kiện bình thường và người lao động bảo đảm sức khỏe cả về thể lực lẫn trí lực để đáp ứng yêu cầu công việc.

nghi-huu-som
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Đối với một số trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định nêu trên tại thời điểm nghỉ hưu (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), gồm:

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Trường hợp người lao động đồng thời đáp ứng 2 điều kiện là suy giảm khả năng lao động và làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc vừa suy giảm lao động, vừa làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể được nghỉ hưu sớm hơn nữa.

Hiện nay, nước ta có 1.810 ngành nghề, lĩnh vực độc hại, khó khăn, với khoảng 3 triệu người lao động. Để cụ thể hóa quy định trên, Chính phủ sẽ có Nghị định quy định chi tiết về những người được nghỉ hưu sớm và nghỉ hưu muộn hơn, trong đó nêu rõ ngành nghề, lĩnh vực, công việc nào thuộc diện nguy hiểm, độc hại hoặc đặc biệt nguy hiểm, độc hại và tương ứng với mỗi ngành nghề, công việc, lĩnh vực người lao động được phép nghỉ hưu sớm tối đa là bao nhiêu năm. 

Với khu vực, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, Chính phủ đã có văn bản quy định rõ nhằm phục vụ việc khuyến khích đầu tư, ưu đãi thuế cho tổ chức, cá nhân vào khu vực này. Ngành y tế cũng đã có quy định chuẩn sức khỏe giảm bao nhiêu phần trăm thì được coi là suy giảm sức khỏe, không đáp ứng được công việc.

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 còn quy định các trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định nêu trên, gồm người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt khác.

PV