(NĐ&ĐS) -Trung tâm nghề cá lớn tại Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất lập dự án đầu tư từ năm 2015 hiện vẫn đang dừng ở mức lập quy hoạch chi tiết phân khu chức năng.

Trước đó, năm 2015, sau khi Chính phủ có Nghị định quy định về chính sách phát triển nghề thủy sản, Hải Phòng đã đề nghị, được Chính phủ đồng ý chủ trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn nhằm khai thác, phát huy vai trò của một trong những ngư trường trọng điểm về đánh bắt, khai thác thủy sản trên Vịnh Bắc Bộ tại Hải Phòng.

images1273115_1
Hải Phòng vẫn thiếu hạ tầng cho nghề đánh bắt, khai thác thủy hải sản

Theo đó, Hải Phòng đã lập lựa chọn, lập quy hoạch phân khu chức năng Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng gắn với ngư trường Vịnh Bắc Bộ với quy mô khoảng 119 ha tại khu vực bãi đầm và bãi bồi ngoài đê ngã ba sông Bạch Đằng, sông ruột Lợn cùng phần diện tích cây ngập mặn chắn sóng và mặt nước lân cận trên địa bàn xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.

Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng sẽ có các cơ sở chế biến với quy mô công nghiệp, cơ sở đóng, sửa tàu cá lớn, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành thủy sản, cơ sở nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ cao trong lĩnh vực thủy sản; trung tâm cứu trợ, cứu nạn, hệ thống kho lạnh ngoại quan nhằm cung cấp dịch vụ ngành thủy sản cho ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng cũng có quy hoạch Trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm hàng thủy sản trong nước và quốc tế ….

Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, Trung tâm nghề cá lớn mới dừng lại ở bước Hải Phòng lập quy hoạch phân khu chức năng. Việc lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vẫn đang trong quá trình triển khai.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc đầu tư các Cảng cá thuộc Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025. Như vậy, sau 5 năm đề nghị đầu tư Trung tâm nghề cá lớn Vịnh Bắc Bộ, Trung tâm nghề cá lớn gắn với chiến lược phát triển thủy sản Vịnh Bắc bộ mới dừng lại ở khâu chuẩn bị đầu tư.

Nam Khánh - Minh Hưng