(NĐ&ĐS) - Trong 2 ngày 14-15/10, Hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á lần thứ 17 sẽ diễn tại Hà Nội. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch cơ chế các nhà lãnh đạo các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á.

Hội nghị là sự kiện quan trọng của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Đông Nam Á và được luân phiên tổ chức thường niên tại các quốc gia.

Hội nghị là dịp để các Hội quốc gia chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trao đổi, thảo luận đẩy mạnh hơn nữa hợp tác khu vực trong lĩnh vực nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ.

Do tác động của dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của trên 70 đại biểu, trong đó có 30 đại biểu tại điểm cầu Việt Nam.

tw1
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Nguyễn Hải Anh làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Lãnh đạo, Tổng thư ký các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á thường niên lần thứ 16, được tổ chức tại Philippines.

Trước những thách thức và diễn biến khó lường của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là đại dịch Covid-19; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng; xung đột; hệ lụy của vấn đề dịch chuyển lực lượng lao động, chênh lệch giàu nghèo, những yêu cầu đặt ra cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi và người dễ bị tổn thương trong cộng đồng,... với vai trò bổ trợ, tham vấn cho Chính phủ về các hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã và đang ngày càng có những hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực và đạt kết quả to lớn trong việc giúp đỡ những đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Hội Quốc gia sẽ rà soát, cập nhật kết quả thực hiện các cam kết và ưu tiên được thông qua tại Hội nghị lần thứ 16 tổ chức tại Philippines năm 2019, trong đó có việc triển khai thực hiện Lời kêu gọi hành động Manila.

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ nghe báo cáo và thảo luận về hoạt động của một số mạng lưới hợp tác trong khu vực như: Mạng lưới Gây quỹ; Mạng lưới Thanh niên; Mạng lưới Di cư; Mạng lưới Phòng chống HIV/AIDS; Mạng lưới về công tác Bảo vệ, Giới và hòa nhập xã hội; Diễn đàn khu vực về tăng cường khả năng chống chịu và cộng đồng an toàn (CSDF); một số mô hình và phương thức hoạt động mới của các Hội quốc gia, trong đó có mô hình đầu tư dựa trên cảnh báo trong phòng chống thiên tai, chương trình cứu trợ bằng tiền mặt,...

Đặc biệt, trong ngày họp đầu tiên, Hội nghị dành phần lớn thời gian để các Hội quốc gia đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và ứng phó đại dịch Covid-19, những tác động kinh tế-xã hội của đại dịch Covid-19 đối với các nước trong khu vực và các Hội quốc gia, việc thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch giữa các Hội, cũng như những sáng kiến và phương hướng hợp tác khu vực để ứng phó hiệu quả hơn với đại dịch và các thảm họa khẩn cấp khác.

Cũng tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo các Hội quốc gia sẽ thảo luận, thống nhất về định hướng hợp tác khu vực trong thời gian tới, trong đó có hợp tác về nâng cao năng lực của các Hội quốc gia, hợp tác với ASEAN trong phòng chống dịch Covid-19.

Các Nhà lãnh đạo các Hội quốc gia sẽ thông qua bản Kết Hội nghị các nhà lãnh đạo các Hội quốc gia khu vực Đông Nam Á lần thứ 17 và chuyển giao vai trò Chủ tịch cơ chế các nhà lãnh đạo các Hội quốc gia khu vực Đông Nam Á cho Hội Chữ thập đỏ Thái Lan.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đưa ra và nhấn mạnh sáng kiến thành lập “Mạng lưới phòng chống dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp, lấy thanh niên là nhân tố của sự thay đổi”, về xây dựng và tăng cường mạng lưới xây dựng vận động nguồn lực trong khu vực Đông Nam Á cũng như báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động: Đầu tư dựa trên cảnh báo (FbF), Chương trình cứu trợ bằng tiền mặt, Bài học thành công trong công tác ứng phó với đại dịch Covid-19.

Trong năm 2020, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều phiên họp và cuộc họp trực tuyến cấp khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm và các bài học thành công trong công tác ứng phó và phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị lần thứ 17 các Nhà lãnh đạo các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á.

Lã Hằng