(NĐ&ĐS) - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ có 17 người, Bộ chính trị cũng cho phép tỉnh này bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Chiều 17/10, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức họp thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào chiều 17/10. Theo đó,  số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là 65 người, giảm 4 người so với nhiệm kỳ trước.

IMG_2660
Toàn cảnh buổi họp

Ban chấp hành đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 10% trở lên, cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế.

Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới này sẽ là 17 người. Bên cạnh đó, số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được dự tính là 13 người.

Theo ông Nguyên, dù Chỉ thị 35 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định Thanh Hóa sẽ không có quá 2 Phó bí thư, tuy nhiên do Thanh Hóa là tỉnh đất rộng người đông, nhiều đảng viên (đứng thứ 2 cả nước), Bộ Chính trị đã đồng ý cho bầu 3 Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, có chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử; khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân".

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết: Một trong những mục tiêu lớn được đặt ra trong dự thảo báo cáo chính trị là “phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; Đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

"Chúng ta phải thấy nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, nhưng sẽ tạo ra sự đột phá. Nếu chúng ta phát huy tốt nội lực, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, được sự giúp đỡ của trung ương thì chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện nghị quyết thành công”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10.

Thanh Huyền