(NĐ&ĐS) - Ông Bùi Văn Cường được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối.

Ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị thứ nhất để bầu: Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

IMG_0054
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 59 người. Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giảm 5% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, nhân sự giới thiệu tái cử tham gia cấp ủy 41/59 người (chiếm 69,49%), nhân sự lần đầu tham gia 18/59 người (chiếm 30,51%). Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới 17 người, bầu giữ lại 15 người.

BQ
Đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa mới đã tổ chức phiên họp và bầu ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025. 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tái đắc cử gồm: ông Phạm Minh Tấn, ông Phạm Ngọc Nghị và ông Y Biêr Niê. Tất cả các chức danh đều đạt 100% phiếu bầu.

BAU BT
Các đại biểu thông qua biểu quyết công tác nhân sự tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Bùi Văn Cường (55 tuổi, quê huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có trình độ chuyên môn tiến sĩ Kỹ thuật An toàn Hàng Hải, Kỹ sư điều khiển tàu biển, Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân lý luận chính trị.

15 BT
Ông Bùi Văn Cường tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trước khi được điều động về Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Bùi Văn Cường từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV.

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII tiếp tục diễn ra.

Nguyễn Nhuận