(NĐ&ĐS) - Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII với số phiếu tuyệt đối.

Sáng 15/10, trong ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. 

haong-thi-thuy-lan
Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại Đại hội.

Tại phiên họp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. 

Các ông: Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người. Ông Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 người.

Đại hội đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định là: tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.

Tỉnh tập trung phát triển kinh tế với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo vững chắc an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh; chủ động, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

Đại hội xác định phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5 - 9,0%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng 6 - 8%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 130 - 150 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới còn dưới 1%. Hàng năm giải quyết việc làm cho từ 16.000 - 17.000 lao động. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII vừa được tín nhiệm bầu tại Đại hội phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động xứng đáng với niềm tin tưởng, sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, bà từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

Cũng trong buổi sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 20 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết

Hoàng Cường