(NĐ&ĐS) - BQL Dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị Quảng Ninh duyệt lại phương án giải phóng mặt bằng để có thể quyết toán dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Uông Bí – Hạ Long trong năm tài chính 2020.

tram-thu-phi
QL 18, đoạn Uông Bí - Hạ Long được khai thác từ 2014 nhưng đến nay đia phương vẫn chưa hoàn thành quyết toán giải phóng mặt bằng

Theo BQL dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn TP Uông Bí – TP Hạ Long cần hoàn thành giải phóng mặt bằng từ năm 2012, nhưng đến nay vẫn còn một số công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng chưa được xử lý hết. Cụ thể, như số kinh phí quyết toán giải phóng mặt bằng của TP Hạ Long, thị xã Quảng Yên lớn hơn kinh phí được duyệt theo quyết định phê duyệt tổng dự án; TP Hạ Long xin đề nghị bổ sung kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 10 tỷ đồng; thị xã Quảng Yên đề nghị bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 1 tỷ đồng.

Theo BQL dự án 2, Quảng Ninh cần xác định rõ thời hạn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án này cũng như có phương án xử lý dứt điểm các việc liên quan đến dự án, không để các tồn tại kéo dài.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long theo hình thức Hợp đồng BOT khởi công từ giữa tháng 10/2011, tổng chiều dài tuyến 30,1km, tổng mức đầu tư gần 2.840 tỷ đồng. Quy mô dự án là đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, nền đường rộng 20,5. Dự án đã đưa vào khai thác từ tháng 5/2014.

Hoàng Long