(NĐ&ĐS) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu vừa ký quyết định cho phép lắp đặt hệ thống bồn rửa tay cho tất cả các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh.

thpt
Trường THPT Quảng La trên địa bàn miền núi TP Hạ Long.

 Theo ghi nhận từ Sở Giáo dục Quảng Ninh, điều kiện cơ sở vật chất của một số trường học trên địa bàn các huyện miền núi, hải đảo về cơ bản vẫn khó khăn. Để chăm lo sức khỏe học tập cho học sinh, Sở Giáo dục Quảng Ninh đã lập kế hoạch lắp đặt hệ thống bồn rửa tay cho học sinh.

Theo quyết định này, kinh phí lắp đặt từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2020, đã được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho sở Giáo dục.

Sau khi hoàn thành việc lắp đặt hệ thống bồn rửa tay cho các trường cấp học THPT, Quảng Ninh sẽ phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, TP trực thuộc lắp đặt hệ thống bồn rửa tay tại tất cả các cấp học trên địa bàn nhằm phục vụ hiệu quả việc chăm sóc của các học sinh.

Nguyễn Huyền