(NĐ&ĐS) - Cục Thuế TP Hà Nội phát động phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020” và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này.

Năm 2020 là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, là tiền đề cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025.

Ngay từ những ngày đầu năm, nền kinh tế Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 với quy mô toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, người nộp thuế trên cả nước.

Đồng hành cùng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,…

thue-ha-noi
Ảnh: St

Trong bối cảnh Việt Nam cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương và địa phương tạo mọi điều kiện để người nộp thuế tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, khôi phục nền kinh tế, Cục Thuế TP Hà Nội phát động phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020” và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này.

Các doanh nghiệp phát huy những truyền thống và thành quả đã đạt được trong những năm qua, tận dụng thời cơ mới, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2020, Cục Thuế TP Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế trên địa bàn với tinh thần "Tận tâm lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tụy giải quyết"; biểu dương kịp thời và nhân rộng các nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Văn Don