(NĐ&ĐS) - Mỗi người dân đều có thể cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 bằng những hành động thiết thực và cụ thể nhất.