(NĐ&ĐS) - Là một xã nằm dọc triền đê sông La Giang, cuộc sống của người dân xã Đức Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã có nhiều thay đổi rõ nét nhờ những thành quả ngọt ngào từ việc xây dựng nông thôn mới.

Trước khi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đức Nhân là một địa phương có điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, hệ thống giao thông nông thôn xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đường ngõ xóm, chủ yếu là đường đất chật hẹp và lầy lội, giao thông nội đồng chưa được cứng hóa, khó khăn cho nhân dân.

Các nhà văn hóa thôn bị xuống cấp không đảm bảo cho người dân sinh hoạt hội họp, cơ sở vật chất tại trạm y tế, trường học còn thiếu và yếu. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân còn thấp và không ổn định.

Tuy nhiên sau 5 năm phấn đấu nổ lực, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, xã đã long trọng đón nhận quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới.

t
Đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. 

Đặc biệt trong 2 năm 2017, 2018 được sự quan tâm, chỉ đạo của các sở ban ngành, các cấp, các đơn vị đỡ đầu, của tổ công tác huyện về chỉ đạo xã cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã nhà, sự giúp đỡ của con em xa quê đã dành được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo của xã Đức Nhân thay đổi rõ rệt.

nong-thon-moi
Tháng 6/2018 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt mức so với Nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực trong 5 năm tăng 5,4%, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 2,5 lần. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, thương mại dịch vụ từng bước phát triển khá.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cuối năm 2017 xã Đức Nhân được Đoàn kiểm tra tỉnh đánh giá đạt 20/20 tiêu chí, đến tháng 6/2018 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu nhập bình quân năm 2018 đạt 33 triệu đồng/người/năm. Xã có HTX dịch vụ nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012, tỷ lệ người dân trong xã được cung ứng dịch vụ từ HTX đạt 100%. Năm 2018 xây dưng một mô hình lúa chất lượng cao 51,02 ha sản xuất 2 vụ liên kết với HTX thu mua chế biến nông sản Đức Lâm; 1 mô hình chăn nuôi tổng hợp, 1 mô hình thương mại dịch vụ.

Tỷ lệ người lao động có việc làm trên tổng dân số trong độ tuổi lao động có khả năng và có nhu cầu việc làm đạt 6,3%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2018 còn 2,9% (giảm 0,44% so với năm 2017).

Công tác đào tạo nghề cho nông dân được quan tâm hơn, từng bước làm thay đổi cơ cấu lao động trong nhân dân. UBND xã đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42%, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 100%.

Song song với việc phát triển kinh tế, đời sống tính thần của người dân vẫn luôn được chú trọng và nâng cao, các loại hình văn hoá nghệ thuật địa phương ngày một toả sáng.

Từ những thành quả đã đạt được, Đức Nhân sẽ tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ đồng thời phát triển nông thôn theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững và đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao.

Hoàng Tiến