Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, công tác xây dựng Đảng và chăm lo cho đời sống của người dân của TP. Móng Cái trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có những bước tiến vượt bậc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dù gặp phải không ít khó khăn, như cơ chế, chính sách thương mại và quản lý khu vực biên giới của nước láng giềng ngày càng thắt chặt, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh tả lợn châu Phi xuất hiện và lây lan trên diện rộng (11/17 xã, phường), trật tự an toàn xã hội luôn tiềm ẩn phức tạp… nhưng với quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để khắc phục khó khăn và phát huy các lợi thế, tạo tiền đề để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm.

Đặc biệt, trong công cuộc góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, TP. Móng Cái xứng đáng là một “điểm sáng” của tỉnh.

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở được thực hiện đồng bộ theo hướng rõ trách nhiệm, rõ nội dung, tránh chồng chéo, bỏ sót; tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm.

Thành phố đã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin, nắm bắt dư luận xã hội, qua đó chủ động giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề bất cập mà nhân dân quan tâm. Đồng thời, xem xét, làm rõ và giải quyết kịp thời những vấn đề do báo chí nêu.

Thành phố cũng đã tổ chức 8 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của BTV Tỉnh ủy về “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Thành lập Ban chỉ đạo 35, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra TP. Móng Cái đã triển khai 3 cuộc thanh tra, 4 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và kiểm tra tài chính đảng đối tổ chức đảng, 1 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên (đang thực hiện). Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề. Từ đầu năm đến nay, thi hành kỷ luật khiển trách đối với 8 đảng viên, trong đó có 1 đảng ủy viên khối xã, 1 Chi ủy viên, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 3 đảng viên (do có hành vi vi phạm pháp luật, bị cơ quan nhà nước truy tố).

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã đẩy mạnh những hoạt động cộng đồng, tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Giảm được 37 hộ nghèo, đạt 50,68% kế hoạch (73 hộ), đạt 68,5% chỉ tiêu nghị quyết năm (54 hộ), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 97 hộ (0,36%). Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, các cấp các ngành đã tiến hành thăm hỏi, tặng quà cho 100% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng (ngoài hỗ trợ từ Trung ương, Tỉnh). Công tác lao động việc làm được quan tâm, Thành phố đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm, giải quyết cho 2.064 lao động có việc làm mới, đạt 56,6% kế hoạch, mở 7 lớp nghề với 165 học viên.

Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền trong các lĩnh vực. Huy động xã hội hóa, hỗ trợ khởi công xây mới, sửa chữa 8 nhà “Đoàn kết”, “Nhân ái” “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo tại địa bàn, 1 “Nhà an toàn” cho phụ nữ nghèo huyện Bình Liêu.

Hoạt động hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tiếp tục phát huy hiệu quả (đã hỗ trợ 3.561 hồ sơ, vượt 18% so với kế hoạch 2019). Quan tâm chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực duy trì hoạt động “Ngày xanh trong tuần”, “Ngày chủ nhật xanh”, đa dạng hóa các hoạt động, mô hình giữ gìn, bảo vệ môi trường. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP. Móng Cái lần thứ II năm 2019.

Nguyễn Quý