(NĐ&ĐS) - Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đồng thời đón nhận 2 chứng nhận tiêu chuẩn ISO là: 14001:2015 và 45001:2018 được trao bởi Tổ chức chứng nhận quốc tế - Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI).

Với tôn chỉ “nỗ lực làm tròn trách nhiệm với xã hội, sáng tạo giá trị bền vững cho riêng mình”, Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh luôn ý thức cao về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và an toàn nghề nghiệp. Tháng 12/2020 Công ty đã đồng thời đón nhận 2 chứng nhận tiêu chuẩn ISO là: 14001:2015 và 45001:2018 được trao bởi Tổ chức chứng nhận quốc tế - Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI).

anh 1
Đại diện Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cấp giấy chứng nhận về ISO 14001: 2015 và ISO 45001:2018 cho Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Để đạt những kết quả đó, trong những năm nay, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã thúc đẩy đồng đều và ổn định công tác quản lý về vệ sinh, an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại nhà máy. Xây dựng những cơ chế quy định hoàn chỉnh và có tính logic để cung cấp cho nhân viên công ty và nhà thầu tuân thủ thực hiện, giúp giảm thiểu tác động tới môi trường và rủi ro cho nhân viên khi làm việc.

Bên cạnh đó, Công ty còn định kỳ tổ chức đào tạo/huấn luyện cho nhân viên, thực hiện kiểm tra nội bộ và tổ chức họp thảo luận,… để toàn thể nhân viên đều được tham gia thực tế các hoạt động quản lý về vệ sinh – an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đảm bảo văn hóa an toàn lao động – bảo vệ môi trường được lan tỏa rộng rãi trong toàn Công ty. Những thành quả nỗ lực của Công ty Formosa Hà Tĩnh được các cơ quan chức năng khẳng định và ghi nhận.

Ông Hoàng Dật Thuyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Formosa Hà Tĩnh cho biết: “Công tác quản lý về an toàn lao động và bảo vệ môi trường vĩnh viễn không có giới hạn nào là nhất định, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn nữa. Vì thế tiếp tục hướng tới sự phát triển bền vững, đảm bảo an toàn cho nhân viên, nhà máy và cộng đồng chính là trách nhiệm và sứ mệnh mà công ty cần nỗ lực. Đây cũng là một phần năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”.

anh 2

Với kỳ vọng đạt mục tiêu “không tai nạn lao động, không xảy ra sự cố, không phát sinh ô nhiễm”, từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh bền vững. Trong tương lai, Công ty Formosa Hà Tĩnh vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hành động cụ thể trong hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng – giảm phát thải, quản lý an toàn trong sản xuất, đồng thời tăng cường ý thức của nhân viên Công ty và nhà thầu đối với bảo vệ môi trường và vệ sinh – an toàn lao động.

Có thể nói thành quả mà Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đồng thời nhận được 02 Chứng nhận Tiêu chuẩn quốc tế gồm ISO 14001 và ISO 45001 chính là sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể lãnh đạo, nhân viên về phương diện quản lý về vệ sinh – an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Điều đó không chỉ phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam mà còn tiếp cận với phạm vi tiêu chuẩn quốc tế.

Chứng nhận Tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế dành cho hệ thống quản lý môi trường được áp dụng cho mọi doanh nghiệp, tổ chức không phân biệt quy mô lớn nhỏ. Tiêu chuẩn này được xem là khung chuẩn, là định hướng giúp cho doanh nghiệp tổ chức quản lý các vấn đề liên quan đến môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Chứng nhận Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Áp dụng tiêu chuẩn này sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho công nhân và những người khác. Tiêu chuẩn này đã được ban hành chính thức ngày 12-03-2018; áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trên thế giới và với bất kể quy mô, loại hình hoặc tính chất của doanh nghiệp.

Thanh Hà - Hải Yến