(NĐ&ĐS) - Sáng 18/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hôm 14/4, đã biểu quyết, lựa chọn được 17 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XV do tỉnh giới thiệu và 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

thanh-hoa
Thanh Hóa hoàn tất danh sách những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục hướng dẫn ban thường trực MTTQ các cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, bình đẳng.

Đồng thời, thực hiện vai trò trách nhiệm của Mặt trận trong tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, đề xuất, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cử tri; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của luật.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy cũng mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp của các cơ quan báo chí trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, cử tri trong tỉnh hiểu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của Quốc hội, của HĐND các cấp, về điều kiện, tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, về quyền và trách nhiệm của công dân trong việc tự mình đi bỏ phiếu để bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân vào cơ quan quyền lực ở Trung ương và địa phương với tỷ lệ cao nhất.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh trên cơ sở danh sách ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh được tiếp nhận khẩn trương hoàn thiện tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, tổ chức in ấn tài liệu, hồ sơ liên quan để kịp thời triển khai đến các đơn vị bầu cử. Sau khi nhận được danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh cam kết sẽ thực hiện tốt các bước quy trình tiếp theo, đảm bảo cuộc bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp.

Thanh Huyền