(NĐ&ĐS) - Thanh tra tỉnh Quảng Ninh được giao nhiêm vụ thanh tra toàn diện về việc sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và tiêu hao vật tư, đấu thầu thuốc trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định điều chỉnh, bố sung kế hoạch thanh tra năm 2019. Trong đó, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh được giao nhiêm vụ thanh tra toàn diện về việc sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và tiêu hao vật tư, đấu thầu thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo quyết định thanh tra của UBND tỉnh Quảng Ninh, thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến năm 2018. Thời gian thanh tra 70 ngày. Đối tượng được thanh tra gồm Sở Y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh và một số cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo xác định của Thanh tra Chính phủ, việc sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và tiêu hao vật tư, đấu thầu thuốc là những vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi. Do đó, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thanh tra các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xác minh nôi dụng liên quan tại một số cơ sở y tế thuộc Bộ, địa phương.

Theo đó, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ chủ động nắm thông tin, tình hình triển khai hoạt động thanh tra của các cơ quan thanh tra nhằm kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thanh tra diện rộng được phê duyệt; chỉ đạo Chánh Thanh tra, Đoàn Thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung liên quan, nội dung có dấu hiệu vi phạm tại một số cơ sở y tế, tổ chức cá nhân có liên quan. Nếu có căn cứ xác định các nội dung vi phạm chưa được thanh tra làm rõ hoặc có dấu hiệu vi phạm, bao che… Tổ công tác đề xuất kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thanh tra bổ sung hoặc trực tiếp kiểm tra, xác minh.

Cùng với việc đưa thêm đối tượng vào kế hoach thanh tra năm 2019, Quảng Ninh cũng điều chỉnh, mở rộng kế hoạch thanh tra hoạt động hỗ trợ, cải thiện về nhà ở cho người hoạt động cách mạng trước 1945 theo quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ; thanh tra việc quản lý thu, chi ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2014- 2018 của huyện Bình Liêu.

Nam Khánh – Hoàng Long