(NĐ&ĐS) - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản cho phép Cty CP đầu tư xây dựng thương mại Đông Bắc Á, Chủ đầu tư dự án khai thác cát bị hàng nghìn người dân phường Bình Ngọc (TP Móng Cái) ký đơn phản đối được gia hạn thời gian để được cấp phép hoạt động khai thác cát khiến người dân nơi đây nghi ngờ sự ưu ái của chính quyền đối với doanh nghiệp này.

Dự án bị cả nghìn hộ dân phản đối

Theo báo cáo số 595 ngày 29/10/2019 của ông Vũ Văn Kình, Chủ tịch UBND TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Cty CP đầu tư xây dựng thương mại Đông Bắc Á (Cty Đông Bắc Á – PV, trụ sở tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ dự án trên địa bàn phường Bình Ngọc bị 923 người dân sinh sống trên địa bàn Khu 4, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái ký đơn phản đối, không đồng ý cho Cty Đông Bắc Á khai thác cát tại khu vực được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản.

_nh m_i B_nh Ngoc
Gần trăm ha cát mũi Bình Ngọc được giao cho doanh nghiệp khai thác cát

Nguyên nhân người dân phản đối dự án được xác định, tháng 12/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định số 5008/GP-UBND cho phép Cty Đông Bắc Á khai thác 9 triệu m3 cát trên diện tích 100 ha vùng biển phường Bình Ngọc, TP Móng Cái. Thời gian khái thác đến hết năm 2020. Tuy nhiên, các hộ dân cho rằng, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt từ năm 2010, sau gần 10 năm không còn phù hợp thực tế để thực hiện khai thác cát quy mô lớn.

Chưa hết, địa hình khu dân cư hình thành từ bồi lắng cát. Đến nay, cấp có thẩm quyền cho khai thác cát quy mô lớn sẽ làm xói mòn đất đai, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng thủy sản của người dân.

Gia hạn thời gian cấp phép khai thác cho chủ mỏ

Theo giấy phép thăm dò khai thác tài nguyên được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp, trong thời hạn 09 tháng, kể từ khi được cấp giấy phép, chủ đầu tư phải hoàn thiện việc điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế mỏ và các thủ tục có liên quan mới được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản.

Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định, chưa được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản, Cty Đông Bắc Á vẫn tổ chức khai thác cát khiến việc khiếu nại của người dân trở nên “nóng bỏng”. Ngày 3/5/2019, UBND TP Móng Cái đã phải có thông báo số 149, quyết định đình chỉ hoạt động khai thác cát của Cty Đông Bắc Á đến khi nào hoàn thiện thủ tục thì mới được tiếp tục hoạt động.

Như vậy, trên thực tế, trong thời gian này, Cty Đông Bắc Á đã tổ chức khai thác cát trái phép ngay tại khu vực ranh giới mỏ được giao quản lý, sử dụng.

khai thßc cßt tr²_c khi c¾ gi_y phÚp ho_t ­_ng khai thßc tÓi nguyÛn
Phương tiện khai thác cát trước khi chủ doanh nghiêp có giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản

Chưa hết, ngay sau khi vấp phải sự phản ứng của người dân, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo, yêu cầu chủ đầu tư phải điều chỉnh thu hẹp diện tích khu vực khai thác từ 100 ha xuống còn 75 ha; điều chỉnh nâng mức sâu khai thác từ mức –7 m xuống mức –5 m. Phải  tổ chức lại phương án khai thác cũng như điều chỉnh về trữ lượng, công suất, thời hạn khai thác; xác định rõ địa chỉ tiêu thụ, khu vực đổ thải cũng như các giải pháp bảo đảm cảnh quan môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản mới được cấp phép hoạt động khai thác khoảng sản.

Tuy nhiên, hết thời hạn 9 tháng theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục trên để được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản. Tháng 10/2019, ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch TP Móng Cái có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh cho doanh nghiệp này được lùi lại hơn 9 tháng nữa, tới 30/6/2020, chủ đầu tư mới phải hoàn thiện các thủ tục cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản để trình UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép theo quy định.

Theo quy định tại Điều 32, Luật Khoáng sản, tổ chức được phép khai thác khoáng sản phải “Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động sản xuất phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ đã được chấp thuận”. Như vậy, đối chiếu với quy định này, đến nay, đã quá hạn định do tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đối với tiến độ xây dựng cơ bản mỏ được đề ra nhưng chủ mỏ vẫn chưa hoàn thành, vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.

Trước đề nghị “nới rộng” thời hạn cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản của UBND TP Móng Cái, ngày 3/12/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản chấp thuận cho phép TP Móng Cái được chỉ đạo doanh nghiệp này được lùi thời hạn hoàn thiện các thủ tục để cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản đến 30/3/2020.

Tuy nhiên, văn bản của tỉnh Quảng Ninh cũng không nêu rõ, nếu sau thời hạn được gia hạn này, Cty CP đầu tư xây dựng thương mại Đông Bắc Á không hoàn thành được các thủ tục theo quy định, không được cấp phép hoạt động khai thác cát thì doanh nghiệp có bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản tại khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản bị hàng nghìn người dân phản đối hay không.

Hoàng Long