(NĐ&ĐS) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh mới xây được 4 blog nhà xã hội cho công nhân tại KCN Hải Yến, các dự án KCN khác vẫn chưa có nhà ở xã hội cho công nhân.

Thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà ở công nhân lao động tại các KCN, từ năm 2016 đến nay, khi phê duyệt các KCN cảng biển Hải Hà, Cái Lân, Đông Mai, Hải Yến và Việt Hưng, Quảng Ninh đã có quy hoạch chi tiết hơn 24,5 ha đất tại các KCN này để xây nhà ở xã hội cho công nhân, chuyên gia làm việc tại các KCN này sử dụng. Tuy nhiên, đến nay, tại các KCN này mới chỉ duy nhất có Cty TNHH Texhong Ngân Long đầu tư tại KCN Hải Yên đầu tư xây dựng 4 blog nhà với 464 căn hộ xã hội cho công nhân sử dụng.

KCN
Các KCN của Quảng Ninh vẫn thiếu nhà ở xã hội cho người lao động

Số diện tích hơn 24,5 ha đất trên chỉ là một phần trong quy hoạch xây nhà ở cho công nhân tại các KCN. Chỉ riêng KCN cảng biển Hải Hà, Quảng Ninh đã có quyết định lựa chọn Cty TNHH KCN Texhong Việt Nam là chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội cho công nhân với quy mô khoảng 23 ha đất để xây dựng khoảng 196 căn hộ liền kề và 1.600 căn hộ chung cư cùng một trường mầm non phục vụ người lao động tại KCN. Tuy nhiên, quyết định lựa chọn đầu tư của Quảng Ninh đã có từ năm 2019 nhưng đến nay, dự án nhà ở xã hội cho công nhân này vẫn chưa được triển khai.

Theo ghi nhận của Quảng Ninh, trên địa bàn hiện có 9.500 doanh nghiệp, chi nhánh với khoảng 316.000 lao động đang làm việc. Trong đó, số lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn FDI khoảng 30.000 lao động, số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh khoảng 190.000 người, số lao động làm việc tại các KCN khoảng 25.400 người.

Đa số người lao động làm việc tại các KCN đều có khó khăn về nhà ở. Tạo điều kiện hỗ trợ về nhà ở cũng thuộc chính sách thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Trong nỗ lực đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp, thu hút lực lượng lao động ngoại tỉnh về làm việc tại Quảng Ninh thì việc thiếu công trình nhà ở xã hội cho người lao động, thiếu các thiết chế văn hóa công cộng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế là một thách thức thu hút người lao động với Quảng Ninh.

Nam Khánh - Minh Hưng